Artikelen Tijdschrift Gevaarlijke lading t/m 2019

Auteur(s)

Geïnspireerd op de inauguratierede van Donald Trump schreef Henk Bril deze column, over hoe "great" Nederland is. Ook als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Op 15 november 2016 hadden de leden van de SVGS en de VVA gezamenlijk een ledendag. Een dag die in het teken staat van uitwisselen van kennis en ervaring tussen de leden onderling, en met het bedrijf dat die dag als gastheer optreedt. Deze keer was dat Stolt Tank Containers in Moerdijk.

Op 25 november 2016 vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, zoals al jaren georganiseerd in samenwerking met Gevaarlijke Lading. Deze keer was de CTGG in Rotterdam aan de Maas neergestreken, in de evenementenlocatie Hal4. Natuurlijk kwam de wet- en regelgeving 2017 aan bod, maar ook onderzoek in inspectie waren belangrijke thema's op deze dag.

In nummer 5-2016 van Gevaarlijke Lading is het eerste deel verschenen van een tweeluik over de veiligheidsregelgeving voor gevaarlijke stoffen. In dat deel is ingegaan op de belangrijkste rechtsstelsels in verband met activiteiten met gevaarlijke stoffen. Dit tweede deel gaat over de problemen bij de regulering die voortvloeien uit die rechtstelsels.

In Gevaarlijke Lading 6/2016 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode van 1 oktober tot half november 2016. In de digitale versie (zie hieronder; voor abonnees) vindt u meer informatie over de betreffende documenten en kunt u bovendien doorklikken naar de bijbehorende brondocumenten.

Auteur(s)

Henk Bril geeft zijn visie op de tweejaarlijkse wijzigingen in de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. HIj pleit voor een cyclus van vijf jaar.

Eind oktober was de najaarseditie van de ledenbijeenkomst van de VVA, de beroepsvereniging voor veiligheidsadviseurs. Zoals in alle 'wijzigingsjaren' stonden ook nu weer de wijzigingen in de regelgeving centraal. Deze keer het ADR en het ADN.

De veiligheidsadviseur heeft geen hoge pet van het kennisniveau van het management, vindt dat de opleiding en het examen niet goed aansluiten bij de praktijk, en voelt zich lang niet altijd gewaardeerd. Enkele resultaten van de enquête van de VVA en Gevaarlijke Lading onder veiligheidsadviseurs.

Sinds 1996 zijn bedrijven verplicht incidenten met gevaarlijke stoffen te melden. De naleving van die meldingsplicht gaat de afgelopen jaren gestaag omhoog. Maar wat gebeurt er met die meldingen? En hoe kunnen we daar lering uit trekken?

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 5/2016 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5).