Artikelen Tijdschrift Gevaarlijke lading t/m 2019

Een paar jaar geleden werd in Den Haag het besluit genomen om eens flink de schop te zetten in de vele aparte wetten en dito regels die er bestaan om in ons land op fatsoenlijke manier met ruimte om te gaan. Een omgevingsbeleid, liefst ondergebracht in één wettelijk kader. Een aantal begrijpelijke en praktisch goed hanteerbare regels en randvoorwaarden om de ruimte te bestemmen. Onder meer ook regels ten behoeve van de externe veiligheid.

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril belicht in zijn column de regelgeving van de etikettering.

Auteur(s)
Magazine editie

Zowel de CLP-verordening als vervoersregelgeving zoals ADR is gebaseerd op het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties. Toch zijn het in feite twee aparte implementeringszuilen van GHS, wat het voor gebuikers en vervoerders niet eenvoudiger maakt. Een recentelijk gepubliceerd richtsnoer van het Echa schept enige duidelijkheid. De relatie met Arbo-werkpleketikettering blijft echter lastig.

Magazine editie

Overal in het bedrijfsleven wordt informatie steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de transportsector. Hoe is het gesteld met deze ontwikkelingen bij de verschillende modaliteiten van het vervoer gevaarlijke stoffen?

Magazine editie

In september heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar Meerjarenplan 2018 – 2022 gepubliceerd. Daarin wordt de ingezette koersverandering ‘Koers ILT 2021’ beschreven: de ILT gaat meer risico- en informatiegestuurd te werken. Een van de aspecten daarvan is een verbetering van de vergunningverlening en de dienstverlening.

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 5-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode augustus - september.

Magazine editie

In de Staatscourant van 8 juni jl. (2017, 27098) is de Regeling gepubliceerd tot wijzigingen van onder andere de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG), en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). In de artikelen VII, VIII en IX zijn enige wijzigingen opgenomen.

Magazine editie

Een van de redenen voor de Overheid om de Omgevingswet te maken, is het vereenvoudigen van wetgeving voor het bedrijfsleven. Vandaar ook de slogan ‘Eenvoudig beter’. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2020 in werking treden. Tot die tijd afwachten, is niet verstandig en niet nodig, zo stellen de auteurs van dit artikel.

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 4-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode juni - juli.

Magazine editie

Met deze keer:

  • Buisleidingentransport gevaarlijke stoffen veiliger geworden
  • Nederland ondertekent ADR-overeenkomst M305
  • Akkoord ontgassingsregels in CDNI-verdrag
  • Save the date: CTGG-dag 2017