Artikelen Tijdschrift Gevaarlijke lading t/m 2019

Magazine editie

Het Basisnet spoor ligt al een tijd onder vuur, omdat het systeem het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen niet binnen de risicoplafonds kan houden. Daarom heeft het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu opdracht gegeven tot onderzoek naar de robuustheid van het Basisnet Spoor, en hoe die te vergroten. Dat laatste is haalbaar mits de aanbevelingen uit het rapport opgevolgd worden, aldus de onderzoekers.

Magazine editie

De afgelopen jaren zijn op een aantal spoorlijnen de geldende risicoplafonds uit het Basisnet spoor overschreden. De staatssecretaris werkt met de vervoerssector aan een maatregelenpakket tegen deze overschrijdingen, maar wil als stok achter de deur een routeringsbesluit vervoer gevaarlijke stoffen kunnen inzetten. Lector Transportveiligheid Nils Rosmuller geeft zijn mening.

Magazine editie

In april heeft weer het jaarlijkse operationele RID-overleg van de VNCI, ProRail en DB Cargo plaaatsgevonden. Daarbij worden alle actualiteiten rond het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen besproken. DB Cargo presenteerde de laatste stand van zaken op het gebied van druppellakkages.

De Rotterdamse haven en emplacement Kijfhoek zijn gestart met het testen van een nieuwe manier van alarmeren bij lekkages van hele kleine hoeveelheden vloeistoffen uit goederenwagons. Op basis van het Wagen Lading Informatie Systeem kan ProRail aan de hulpdiensten informatie over de inhoud van wagons doorgeven.

In mei zijn de cijfers van ProRail naar buiten gekomen over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen in 2015. Daaruit bleek dat de risicoplafonds van het Basisnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn overschreden. Inmiddels is er een maatregelenpakket opgesteld. Hoe zal het verder gaan met het Basisnet?

Auteur(s)
Magazine editie

Deze keer over Kenbare gebreken, Brabantroute, Basisnetplafonds, en de houding 'NIMBY' - Not In My Back Yard.

Magazine editie

Eerder dit jaar bleek dat de risicoplafonds van het Basisnet op de omleidingsroutes van de Betuweroute overschreden worden. Dit onder andere vanwege de aanleg van het Derde Spoor in Duitsland. Nu heeft staatssecretaris Dijksma een pakket maatregelen aan de Tweede Kamer aangeboden.

Sinds de publicatie van de cijfers van Prorail ligt het Basisnet Spoor onder vuur in de politiek en de media. De risicoplafonds blijken overschreden te zijn. Staatssecretaris Dijksma heeft analyses gepresenteerd en mogelijke oplossingsrichtingen aangegeven, maar er zijn dieperliggende oorzaken aan te wijzen.