Artikelen Tijdschrift Gevaarlijke lading t/m 2019

De Omgevingswet, die een heleboel andere wetten in zich verenigt, zal naar verwachting op 1 januari 2019 in werking treden. De in de afgelopen jaren gewijzigde wetgeving en de toekomstige Omgevingswet vereisen een nieuwe kijk op uw huidige vergunning.

Nummer 6 van Gevaarlijke Lading is traditiegetrouw het nummer rond de jaarlijkse CTGG-dag, de voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen. Ook dit jaar bevat dit nummer weer een 'CTGG wijzer'. Dit keer maakt deze inzichtelijk waar de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen zich mee bezig houdt en hoe ze georganiseerd is.

De opleiding tot Specialist gevaarlijke stoffen bestaat inmiddels al ruim dertig jaar. Om aan de wensen vanuit de markt te blijven voldoen is de opleiding recentelijk onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen in het programma.

Een van de aandachtsgebieden van de Inspectie Leefomgeving en Transport is (transport van) gevaarlijke stoffen. In haar Jaarverslag 2015 presenteert zij wederom inspectie- en nalevingscijfers.