Adverteren

Gevaarlijke Lading is een vakinhoudelijk platform dat zich richt op transport, opslag en overslag van
gevaarlijke goederen in Nederland en België. Gevaarlijke Lading informeert over vervoer (weg, rails, zee,
binnenwater en lucht), Europese regelgeving en Nederlandse wetgeving en aanverwante onderwerpen, zoals
inspectie en handhaving, gevaarlijk afval, opleidingen en het voorkomen en bestrijden van incidenten.

U kunt in het magazine, op de online, en in de nieuwsbrief adverteren (zie factsheet hieronder).

Doelgroep

 • Beslissers in de sector van vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen
 • Veiligheidsadviseurs
 • Logistiek managers, directieleden en middenmanagers
 • Transportondernemingen
 • Toezichthouders en inspecties
 • Beleidsmedewerkers ministerie, provincie, gemeente
 • Incidentenbestrijdingsdiensten
 • Toeleveranciers, opleiders, adviesbureaus
 • Brancheverenigingen

Uw voordelen

 • Direct toegang tot de kern van uw doelgroep.
 • Uw organisatie onder de aandacht van vele beslissers en beïnvloeders werkzaam binnen het wegvervoer, zeevaart en binnenvaart (meest genoemde bedrijfstakken: productie van gevaarlijke stoffen, inspecties en op- en overslag).
 • Uw boodschap onder de aandacht van zeer trouwe en tevreden lezers:
  • Meer dan de helft van de lezers leest meer dan een uur per nummer en 82% van de lezers geeft aan de advertenties bewust te lezen.
  • 84% van de lezers geeft aan oude edities van Gevaarlijke Lading te bewaren

Contact
Neem contact op met Jetvertising BV voor de mogelijkheden.
Kim de Bruin
Tel.: (070) 399 00 00
E-mail: kim@jetvertising.nl
www.jetvertising.nl

DOWNLOAD DE FACTSHEET 2019