Thema's

Het vakblad Gevaarlijke Lading verschijnt zes per jaar. U wordt van harte uitgenodigd hieraan bij te dragen. Voor 2017 zijn de volgende nummers en thema's gepland:
 

Voor adverteerders:

Thema en subthema

Uiterlijk
reserveren

Aanleveren materiaal

Verschijning

Nr. 1: Vergunningverlening. (Tank)reiniging

23 januari

25 januari

9 februari

Nr. 2: Nieuwe brandstoffen. Opleidingen.

27 maart

29 maart

13 april

Nr. 3: Toezicht en handhaving. Gasdetectie/ontgassen.

6 juni

7 juni

22 juni

Nr. 4: Op- en overslag. Basisnet/achterlandverbindingen.

14 augustus

16 augustus

31 augustus

Nr. 5: Gevaarlijk afval. Etikettering en verpakking.

25 september

27 september

12 oktober

Nr. 6: CTGG-dag 2017. Veiligheid

6 november

8 november

23 november

 

Voor auteurs:

Thema en subthema Aanleveren kopij Verschijning
Nr. 1: Vergunningverlening. (Tank)reiniging 5 januari 9 februari
Nr. 2: Nieuwe brandstoffen. Opleidingen. 9 maart 13 april
Nr. 3: Toezicht en handhaving. Gasdetectie/ontgassen. 18 mei 22 juni
Nr. 4: Op- en overslag. Basisnet/achterlandverbindingen. 27 juli 31 augustus
Nr. 5: Gevaarlijk afval. Etikettering en verpakking. 7 september 12 oktober
Nr. 6: CTGG-dag 2017. Veiligheid 19 oktober 23 november

 

Voor een media-advies op maat neemt u contact op met:

Jetvertising
Vincent IJff of Kim de Bruin
070 - 3990000 | Vincent@jetvertising.nl / Kim@jetvertising.nl