Regelgeving

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) heeft een nieuw onderdeel op zijn website geplaatst met informatie over de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Er is bijvoorbeeld een pagina met vragen en antwoorden over REACH, CLP, BPR and PIC. 

Overstromingsrisico’s maken deel uit van het Brzo 2015. VR-bedrijven (bedrijven die verplicht zijn een veiligheidsrapport te maken voor het bevoegd gezag) zijn sindsdien verplicht informatie over overstromingsrisico’s in hun veiligheidsrapporten op te nemen. Het beoordelen van deze rapporten blijkt best complex. Zowel de bedrijven als de beoordelaars moeten er nog aan wennen.

In het Staatsblad (2017, 423) is het besluit gepubliceerd waarmee enkele andere besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) gewijzigd worden. Artikel III betreft onder andere gevaarlijk afval. Zo wordt in het Besluit inzamelen afvalstoffen een nieuwe paragraaf 1a.

Op de website van de UNECE is het verslag van de 31e bijeenkomst van het ADN Safety Committee gepubliceerd (in Engels, Frans, Russisch). Deze bijeenkomst is van 28 tot met 31 augustus gehouden in Genève. Hierbij zijn onder andere beslissingen genomen over de 2019-editie van het ADN.

De 37e editie van het Jaarboek Vervoer gevaarlijke stoffen over de Weg is verschenen. Deze uitgave is een leidraad voor de praktijk voor diegenen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het boek is gebaseerd op de Europese overeenkomst voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen - het ADR 2017 - en vertaalt deze regelgeving naar de praktijk.

Het Europees Parlement heeft strengere regels goedgekeurd om werknemers beter te beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen op het werk. Er worden drempelwaarden vastgesteld voor elf kankerverwekkende stoffen die aan de lijst van gevaarlijke stoffen worden toegevoegd.

In het Tractatenblad (2017, 177) is de mededeling gepubliceerd van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarmee de correcties van 1 februari 2017 en 30 mei 2017 in het ADN zijn aanvaard door Nederland. De Engelse versie van de correcties is te vinden op de website van de UNECE in de volgende documenten:

Frankrijk heeft op 13 oktober een besluit gepubliceerd met strengere regelgeving voor het parkeren van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Hiermee wil de Franse overheid zowel het voorkomen van ongevallen met deze voertuigen als het beperken van de gevolgen hiervan voor derden, verbeteren.

Het programma van de CTGG Dag 2017 is definitief; u kunt het via de link hieronder bekijken. De voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu wordt dit jaar op 24 november gehouden, centraal in Nederland: bij Inn Style in Maarssen.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voert met ingang van 1 december 2018 een elektronische meldplicht in voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben.