Inspectie

De Arbeidsinspectie inspecteert van oktober 2006 tot februari 2007 ruim 900 offset- en zeefdrukkerijen. Offset- en zeefdrukkerijen worden vooral gecontroleerd op opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals oplosmiddelen.

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waarin ook de VNCI vertegenwoordigd is, organiseert op 24 november de jaarlijkse voorlichtingsdag. In Theater De Blauwe Kei in Veghel passeert een aantal actuele zaken rond het vervoer van gevaarlijke stoffen de revue.

De vervoersvoorschriften voor bestrijdingsmiddelen worden niet goed nageleefd. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Vooral het transport van handelaar naar eindgebruiker laat vaak te wensen over.

Bedrijven die containers openen die in Nederland aankomen, weten vrijwel nooit dat er gevaarlijke stoffen in deze containers kunnen zitten. Werknemers die de containers openen lopen het risico bedwelmd of vergiftigd te raken. Dit staat in een rapport van de Arbeidsinspectie en de VROM-inspectie.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft verhoogde concentraties fosfide aangetroffen bij metingen voor bestrijdingsgassen in zeevaartcontainers. IVW waarschuwt bedrijven extra alert te zijn bij het ontvangen en uitpakken van dit soort containers.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt bij het ontwerp en de productie van een serie tankcontainers. Het gaat om de IMO1 tankcontainers van het type FSS 25431 (certificaatnummer BVCT 9471232/G).

Op het treinstation van Dordrecht is donderdagmiddag een goederentrein ontspoord. Het station werd daarop ontruimd omdat een chemische lucht werd geroken.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat in oktober controles uitvoeren op een juiste verpakking en vervoer van infectueus afval. Aanleiding voor deze inspecties is de Eindrapportage Broncontroles Infectueuze Afvalstoffen van mei 2005.

De naleving van regelgeving bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen moet beter. Dat stelt Inspectie Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van haar thema-actie 'gevaarlijke stoffen'. De inspectie controleerde van 21 tot en met 27 augustus op diverse plaatsen in Nederland voertuigen met gevaarlijke stoffen.

Om inzicht te krijgen in de oorzaak van problemen rond het handhavingsbeleid bij zowel bedrijfsleven als bij politie, is de Klantenraad Goederenvervoer opgericht. Deze raad is een samenwerking tussen bedrijfsleven, Inspectie Verkeer en Waterstaat en de dienst Verkeerspolitie KLPD.