Inspectie

In 17 jaar tijd had Henk Bril (veiligheidsadviseur bij Sabic) het één keer meegemaakt, en in de zomer van 2005 binnen twee maanden tijd twee keer: een zogenaamde 'rolladewagon'. Hij vertelt wat er aan de hand was. Wat valt er van de door hem aangehaalde voorvallen te leren?

GroenLinks-kamerlid Duyvendak heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat vragen gesteld over nieuwe berichten over het incident met een chemicaliëntrein bij Arnhem in november 2004.

Het onderzoek naar een lekkende chemicaliëntrein bij Arnhem kan volgens onafhankelijke deskundigen de toets der kritiek niet doorstaan, zo schrijft De Gelderlander.

Een adviesgroep van de Publieksagenda van VROM wil meer handhaving bij bedrijven met gevaarlijke stoffen.

De manier waarop de medische sector diagnostische monsters verpakt en verzendt is sterk verbeterd. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat uit de onlangs gehouden controles bij de sorteercentra van TPG-post.

Dat in de gevaarlijke stoffensector de tendens naar licht gewicht verpakkingen zich soms slecht verhoudt met de inspectiepraktijk, blijkt uit het voorbeeld van de IBC's.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft afgelopen jaar 81 zeeschepen een vaarverbod opgelegd, omdat ze ernstige tekortkomingen vertoonden.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat besteedt in het najaar speciale aandacht aan het transport van bestrijdingsmiddelen.

Dow Chemicals in Terneuzen wil dat tankvaartondernemers die aan de terminal in de Braakmanhaven laden of lossen, zelf een vluchttrap verzorgen waarlangs zij het schip in geval van nood kunnen verlaten.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) start 8 augustus met een controleactie op de aanwezigheid van vereiste vluchtwegen in de binnentankvaart.