Inspectie

De DCMR Milieudienst Rijnmond, de dS V en de Brandweer van de gemeente Rotterdam zijn een gezamenlijke actie begonnen om de tankstations in Rotterdam op veiligheid te controleren. Het gaat om bijna honderd tankstations.

Haven Amsterdam gaat vanaf 1 mei 2006 intensiever controleren op het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart. Het gaat om een proef met een doorlooptijd van een jaar.

Nederlandse chauffeurs zijn zeer ontevreden over hun concurrenten uit de nieuwe lidstaten in Oost-Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Verenigde Eigen Rijders Nederland (V.E.R.N.) onder de eigen leden. 'Op pad met gevaarlijke lading zijn deze chauffeurs rijdende tijdbommen. We kunnen erop wachten dat het misgaat', luidt de noodkreet van Klaas de Waardt, voorzitter van V.E.R.N. in Barendrecht.

Minister Zalm van Financiën wil met het Kabinet bespreken of het mogelijk is om de inspectiediensten op een praktische manier te laten samenwerken in een Toezichtskamer. Hiermee moet de overlast die ondernemers en burgers ervaren bij controles van inspectiediensten afnemen.

Het Veiligheidsinformatieblad (VIB), een instrument om het gevaarlijke stoffenbeleid op bedrijfsniveau vorm te geven, voldoet in veel gevallen niet goed en brengt hoge kosten voor het bedrijfsleven met zich mee. Dat stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW vindt het in het belang van het bedrijfsleven om het VIB-instrument beter en efficiënter te maken.

De Amerikaanse onderneming Pyramid Chemical en haar directeur Udell zijn op 14 februari veroordeeld voor illegale uitvoer van gevaarlijk afval in 2000 naar Nederland. De onderneming en directeur zijn door de rechter in Pennsylvania veroordeeld tot een boete van ruim 2 miljoen dollar en een werkstraf van 500 uur en 6 maanden huisarrest.

De chauffeur van een tankcontainer geladen met isopentaan die betrokken was bij het ongeval van dinsdag 17 januari 2006 op Rijksweg A67 tussen Helden en Heierhoeve/Sevenum had onvoldoende gerust. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW).

DSM Anti-Infectives heeft een boete van 50.000 euro gekregen van het Openbaar Ministerie vanwege een lekkage aan een tank voor de opslag van zoutzuur (30 %). Daarbovenop moet het Delftse bedrijf nog eens € 34.941,- betalen omdat het niet gezorgd heeft voor tijdige renovatie van de tank.

Broncontroles door de Inspectie Verkeer en Waterstaat wijzen uit dat het vervoer van specifiek ziekenhuisafval (SZA) veiliger en zorgvuldig gebeurd, maar nog niet altijd volgens de wet- en regelgeving. De regels blijken in de afvalpraktijk onvoldoende transparant.

Instellingen laten zich bij het classificeren van de infectieuze (afval)stoffen steeds meer leiden door het ADR. Ook worden vervoersvoorschriften beter nageleefd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.