Inspectie

De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt bij het ontwerp en de productie van een serie tankcontainers. Het gaat om de IMO1 tankcontainers van het type FSS 25431 (certificaatnummer BVCT 9471232/G).

De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat in oktober controles uitvoeren op een juiste verpakking en vervoer van infectueus afval. Aanleiding voor deze inspecties is de Eindrapportage Broncontroles Infectueuze Afvalstoffen van mei 2005.

De naleving van regelgeving bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen moet beter. Dat stelt Inspectie Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van haar thema-actie 'gevaarlijke stoffen'. De inspectie controleerde van 21 tot en met 27 augustus op diverse plaatsen in Nederland voertuigen met gevaarlijke stoffen.

Om inzicht te krijgen in de oorzaak van problemen rond het handhavingsbeleid bij zowel bedrijfsleven als bij politie, is de Klantenraad Goederenvervoer opgericht. Deze raad is een samenwerking tussen bedrijfsleven, Inspectie Verkeer en Waterstaat en de dienst Verkeerspolitie KLPD.

Bijna 60 procent van de reparatiebedrijven voor tankschepen die de Arbeidsinspectie heeft gecontroleerd, waren niet alert genoeg op brand- en explosiegevaar. Zij verzuimden na de start van hun werkzaamheden regelmatig te meten of zich gevaarlijke gassen in de schepen bevonden.

Een olietanker in de buurt van de Rotterdamse haven is waarschijnlijk de oorzaak van de stankwolk die woensdag 6 september over de Bollenstreek en de omgeving van Amsterdam trok. Het schip is inmiddels gelost in de Rotterdamse haven.

Het passeren van een rood sein is volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat de oorzaak van een ongeval op het emplacement Utrecht-Lunetten. Bij de aanrijding, die in november 2005 plaatsvond, waren twee goederentreinen, onder meer geladen met gevaarlijke stoffen, betrokken.

De interne inzameling vanuit de diverse ziekenhuisafdelingen naar een centraal ophaalpunt in het ziekenhuis scoort een onvoldoende. Dat meldt opleider en veiligheidsadviseur Jan Kloosterman in de komende editie van Gevaarlijke Lading.

In de chemie gebeuren tijdens of na onderhoud de meeste ernstige incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook worden de risico's voor werknemers bij de bestrijding van dergelijke voorvallen niet altijd goed ingeschat. Dit blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het aantal verborgen gevaarlijke stoffen in postzendingen neemt toe. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) in het Jaarbericht 2005.