Incidentbestrijding

Naar aanleiding van de rapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de stuwaanvaring bij Grave, is een delegatie van de commissie Gevaarlijke stoffen van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB samen met leden van de stuurgroep van PZI bijeengekomen om de operationele impact van het rapport

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het onderzoeksrapport 'Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' van  de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft vandaag zijn onderzoeksrapport 'Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave' gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd dat binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Het gaat bijvoorbeeld om het inkorten van de vaartijden of het eerder aflossen van de schipper.

D66 in Dordrecht maakt zich zorgen over de veiligheid van de wijk Staart-Oost in geval van calamiteiten. Voor inwoners van de wijk Staart-Oost (Merwedepolder) en werknemers van bedrijven in het gebied is het hebben van een goede calamiteitenroute cruciaal. Het gaat dan om situaties van een calamiteit bij bijvoorbeeld een van de chemische bedrijven.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft Kamervragen beantwoord over het bericht dat asbest is vrijgekomen uit een vrachtwagen op de A4, op de website van de NOS.

Op 10 april organiseerde de VNCI samen met DB Cargo en ProRail voor de zevende keer haar jaarlijkse bijeenkomst met alle stakeholders over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij eerder verschillende bedrijven het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk hadden verzocht om openbaarmaking van verslagen van milieucontroles bij het voormalige Chemie-Pack. De Raad heeft nu geoordeeld dat deze partijen niet de namen van de betrokken ambtenaren hoeven vrij te geven. In januari 2011 ontstond bij Chemie-Pac

Magazine editie

Medewerkers voldoende onderlegd houden is een voortdurende zoektocht. De standaardopleidingen op het gebied van gevaarlijke stoffen bij onderwijsinstanties voldoen niet altijd aan de interne eisen. Daarom is het Haven­bedrijf Rotterdam al enige jaren bezig om zelf, soms met inhuur van externe specialisten, opleidingen te organiseren.

De VNCI heeft samen met haar Europese moederorganisatie Cefic een Engelse versie gepubiceerd van de handreiking 'Vervoer gevaarlijke stoffen - kenbare gebreken ketelwagens’: 'Identification of defects in Rail Tank Cars'.

De Bredase studentenwoningen van Study Studio Park Breda Alpha zijn onlangs voorzien van een hitteschild. Vier van de negen woonblokken liggen langs een spoorweg waarover gevaarlijke goederen worden getransporteerd. Het hitteschild beschermt de woningen en de bewoners bij een spoorwegincident zoals een brand of explosie.