Basisnet

Spoorbeheerder ProRail heeft zijn Rapportage 2017 ten behoeve van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gepubliceerd. Een van de mijlpalen was de start van de Servicedesk Basisnet. Vervoerders en verladers kunnen hier terecht met vragen over het vervoer en routering van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Magazine editie

Op 24 november 2017 vond de jaarlijkse CTGG-voorlichtingsdag plaats, op een prachtige locatie aan het water in Maarssen. Zoals ieder jaar werden de deelnemers in één dag bijgepraat over de actualiteiten rond vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.

Magazine editie

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang in het gebruik en de exploitatie van de Betuweroute en de stand van zaken van het Derde spoor Duitsland. Als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen benoemt Van Veldhoven de ontwikkelingen rond Basisnet.

De regio Midden-Limburg (Samenwerkingsverband IJzeren Rijn), de gemeente Venlo en de provincie Limburg hebben gereageerd op een Vlaamse haalbaarheidsstudie naar een goederenverbinding per spoor tussen de haven van Antwerpen via Weert, Roermond en Venlo, naar het Duitse Ruhrgebied.

De Provincie Utrecht heeft de uitvoering van externe veiligheid voor 2018 gewaarborgd met het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Dat programma is recentelijk weer geactualiseerd. Aandachtspunt is het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in de provincie Utrecht. Er gaan meer transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor dan is toegestaan.

In de Staatscourant (2017, 74223) is de wijziging van de Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010 gepubliceerd. Als gevolg van een herbelegging binnen Defensie van de taken op het gebied van gevaarlijke stoffen bestaat de defensie veiligheidsraad gevaarlijke stoffen niet meer.

Op vrijdag 24 november vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, bij Inn Style in Maarssen. Zoals ieder jaar zijn de deelnemers wederom in één dag bijgepraat over de actualiteiten rond vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke Lading 6-2017 is verschenen, met als thema: CTGG-dag. In dit nummer de volgende bijdragen:

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang in het gebruik en de exploitatie van de Betuweroute en de stand van zaken van het Derde spoor Duitsland. 

A.s. vrijdag 24 november vindt de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, op een prachtige locatie aan het water in het midden van het land: Inn Style in Maarssen. In één dag wordt u als veiligheidsprofessional bijgepraat over de actualiteiten rond vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.