Modaliteitsoverschrijdend

In de Staatscourant van 8 juni jl. (2017, 27098) is de Regeling gepubliceerd tot wijzigingen van onder andere de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG), en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). In de artikelen VII, VIII en IX enige wijzigingen opgenomen.

In de Staatscourant (2017, 51800) is een overzicht gepubliceerd van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 3 augustus 2017 tot en met 7 september 2017. Zo is er een ontwerppublicatie over tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen – beproeving, inspectie en merken van metalen tanks.

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 24 november 2017 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt deze voorlichtingsdag van de CTGG centraal in Nederland gehouden: bij Inn Style in Maarssen, in de provincie Utrecht.

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 4-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode juni - juli.

Magazine editie

Met deze keer:

  • Buisleidingentransport gevaarlijke stoffen veiliger geworden
  • Nederland ondertekent ADR-overeenkomst M305
  • Akkoord ontgassingsregels in CDNI-verdrag
  • Save the date: CTGG-dag 2017
Magazine editie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar. De ILT heeft een factsheet opgesteld over deze trend en de oorzaken van incidenten. Een samenvatting.

De transportsector heeft 4,7 procent meer omgezet in het tweede kwartaal van 2017 dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei van het eerste kwartaal zet hiermee door. In nagenoeg alle branches groeide de omzet. Ook steeg het aantal bedrijven dat actief is in de transport en logistiek ten opzichte van een jaar geleden met 4,8 procent.

Deze week verschijnt Gevaarlijke Lading 4-2017, met als thema's Op-/overslag en Basisnet. In dit nummer de volgende bijdragen:

Op zaterdag 26 augustus heeft de laatste trein over de oude Botlekbrug gereden. Prorail en Rijkswaterstaat zijn begonnen met de aanleg van een nieuwe spoorverbinding en een verbinding voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe Botlekbrug. De oude brug wordt gesloopt.