Modaliteitsoverschrijdend

Een paar jaar geleden werd in Den Haag het besluit genomen om eens flink de schop te zetten in de vele aparte wetten en dito regels die er bestaan om in ons land op fatsoenlijke manier met ruimte om te gaan. Een omgevingsbeleid, liefst ondergebracht in één wettelijk kader. Een aantal begrijpelijke en praktisch goed hanteerbare regels en randvoorwaarden om de ruimte te bestemmen. Onder meer ook regels ten behoeve van de externe veiligheid.

Op 8 november jl. vond in Dordrecht de ledendag van de Vereniging voor veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) plaats. Hierbij deden onder andere vertegenwoordigers van de VVA-werkgroepen Jaarverslag, Beveiliging, Gevaarlijk afval en Ziekenhuizen verslag van hun vorderingen.

Regelmatig krijg ik de vraag hoe we het programma van de jaarlijkse Voorlichtingsdag van de CTGG bepalen. Wel nu, dat programma vult zich voor een groot deel als vanzelf. Bij de plenaire vergadering van de CTGG met alle leden en de aangeslotene (VVA) bespreken we wat secretaris en voorzitter zelf bedacht hebben of van anderen hebben ‘meegekregen’.

Minister Schultz van Haegen (I&M) heeft de publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2017' aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit is een digitale uitgave van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), een onafhankelijk instituut binnen het Ministerie. Het document bevat de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland.

Het programma van de CTGG Dag 2017 is definitief; u kunt het via de link hieronder bekijken. De voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu wordt dit jaar op 24 november gehouden, centraal in Nederland: bij Inn Style in Maarssen.

Auteur(s)
Magazine editie

Henk Bril belicht in zijn column de regelgeving van de etikettering.

Auteur(s)
Magazine editie

Zowel de CLP-verordening als vervoersregelgeving zoals ADR is gebaseerd op het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties. Toch zijn het in feite twee aparte implementeringszuilen van GHS, wat het voor gebuikers en vervoerders niet eenvoudiger maakt. Een recentelijk gepubliceerd richtsnoer van het Echa schept enige duidelijkheid. De relatie met Arbo-werkpleketikettering blijft echter lastig.

Magazine editie

Overal in het bedrijfsleven wordt informatie steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de transportsector. Hoe is het gesteld met deze ontwikkelingen bij de verschillende modaliteiten van het vervoer gevaarlijke stoffen?

Magazine editie

In september heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar Meerjarenplan 2018 – 2022 gepubliceerd. Daarin wordt de ingezette koersverandering ‘Koers ILT 2021’ beschreven: de ILT gaat meer risico- en informatiegestuurd te werken. Een van de aspecten daarvan is een verbetering van de vergunningverlening en de dienstverlening.

Magazine editie

In Gevaarlijke Lading 5-2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode augustus - september.