Modaliteitsoverschrijdend

Alhoewel de voorbereidingen voor het ADR, ADN en RID 2019 alweer in volle gang zijn, zijn de huidige Europese voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vanaf nu nog bijna anderhalf jaar van kracht. Per januari 2019 worden de wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd, maar tot 1 juli 2019 kunnen de 'oude' (huidige) voorschriften (ADR, ADN, RID 2017) nog toegepast worden.

De Vlaamse overheid en de Vlaamse havenbesturen ondersteunen een aantal projecten die vrachtvervoer van de weg halen en verschuiven naar vervoer met binnenvaartschepen of het spoor. Voor North Sea Port (de fusiehaven van Zeeland en Gent) werden de vijf ingediende projecten goedgekeurd, werd vernomen van de Vlaamse minister Ben Weyts.

Zoals ieder jaar zijn per 1 januari weer verschillende multilaterale overeenkomsten vervallen. Voor het ADR zijn dit de M253, M254, M255 en M294. Voor het ADN is de M 017 vervallen.

De Provincie Utrecht heeft de uitvoering van externe veiligheid voor 2018 gewaarborgd met het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Dat programma is recentelijk weer geactualiseerd. Aandachtspunt is het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in de provincie Utrecht. Er gaan meer transporten met gevaarlijke stoffen over het spoor dan is toegestaan.

Welke berichten op www.gevaarlijkelading.nl trokken in 2017 het meeste de aandacht? Hieronder een overzicht van de twintig meest gelezen nieuwsberichten en blogs: 

In de Staatscourant (2017, 74223) is de wijziging van de Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen 2010 gepubliceerd. Als gevolg van een herbelegging binnen Defensie van de taken op het gebied van gevaarlijke stoffen bestaat de defensie veiligheidsraad gevaarlijke stoffen niet meer.

In de Staatscourant (2017, 70100) zijn de tarieven van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gepubliceerd. Artikel 1.7 betreft de tarieven van producten die hun grondslag vinden in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen; deze zijn vermeld in Bijlage VI:

Gevaarlijke stoffen

ADR initieel basis / tank module € 57,35

ADR initieel klasse 1 / klasse 7 module € 45,90

Nederland ontvangt 82,8 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Zo wordt er 32 miljoen uitgetrokken voor de inbouw van spoorbeveiligingssysteem ERTMS in Nederlandse goederenlocomotieven die op de verbinding Rotterdam - Genua rijden.

Het Amerikaanse Center for Chemical Process Safety (CCPS) heeft zijn maandelijkse Process Safety Beacon gewijd aan vloeibaar gemaakt gas. Naar aanleiding van incidenten die in het verleden gebeurd zijn, geeft het Beacon algemene informatie over (vloeibaar) gas en tips voor hoe om te gaan met gassen in (druk)houders.

Op vrijdag 24 november vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, bij Inn Style in Maarssen. Zoals ieder jaar zijn de deelnemers wederom in één dag bijgepraat over de actualiteiten rond vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.