Openbare commentaarrondes PGS Nieuwe Stijl

Print     PDF
Rubriek

Vanaf de zomer van 2017 gaan vijftien PGS-richtlijnen Nieuwe Stijl de publieke commentaarronde in, waarvan ongeveer tien in de zomerperiode. De meeste richtlijnen moeten 1 januari 2018 zijn afgerond. De volgende PGS-richtlijnen zullen als concept Nieuwe Stijl worden gepubliceerd:

 • 7 Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen
 • 8 Organische peroxiden: opslag
 • 9 Cryogene gassen: opslag van 0,15 m3 - 100 m3
 • 12 Ammoniak: opslag en verlading
 • 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • 16 en 23 LPG (samengevoegd): afleverinstallaties en vulstations voor flessen en ballonvaarttanks
 • 19 Propaan en butaan: opslag
 • 26 Gecomprimeerd aardgas: veilig stallen en repareren van voertuigen
 • 28 Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • 30 Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties  
 • 33-1 en 2 (samengevoegd): Aardgas-afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen en Aardgas-afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen
 • 35 Waterstoftankstations

Later in het jaar of begin 2018 volgen:

 • PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 • PGS 29 Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 31 Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties

Tot nu toe is alleen de conceptversie van PGS 25 Nieuwe Stijl verschenen.