Ontgassen naar installatie waarschijnlijk in ADN 2019

Print     PDF

De voorwaarden rond het ontgassen van ladingtanks zijn omschreven in ADN 7.2.3.7. Hierin wordt aangegeven dat het bij het ontgassen uittredende gas-luchtmengsel vanuit de ladingtanks via de vlamkerende inrichtingen naar de atmosfeer moet worden afgevoerd. Formeel zou men dus kunnen lezen dat het ontgassen naar een “inrichting” of “installatie” niet is toegestaan, terwijl het CDNI en overige ontgassingsverboden juist bewegen in de richting van een installatie om te ontgassen. Om deze ruis weg te halen en het ontgassen naar een ontgasinrichting wettelijk te regelen heeft de Nederlandse delegatie in de januarizitting van het ADN Safety Committee voorgesteld om dit binnen de internationale werkgroep ontgassen op zich te willen nemen.

ADN 2019

Op 28, 29 en 30 maart is deze werkgroep bij elkaar gekomen, waarbij EBU/ESO ook aanwezig is geweest. Er zijn teksten opgesteld om het ontgassen naar een installatie te regelen, bijvoorbeeld over de bescherming van schip en installatie door vlamkerende roosters, het vastleggen van afspraken in een controlelijst, het afstemmen van noodstopvoorzieningen, etc. In het ADN 2019 zullen de teksten naar alle waarschijnlijkheid worden overgenomen.

Het CBRB heeft een animatiefilm over ontgassen naar een installatie op zijn website gepubliceerd.

Bron