Komend jaar ontgassen in Zeeland nog mogelijk

Print     PDF

Tankschepen mogen het komend jaar nog varend ontgassen in Zeeland. Op 9 juni jl. besloot een Statenmeerderheid van de provincie Zeeland dat dit nog maximaal een jaar wordt toegestaan. Er kwam wel een verbod tot stand, maar besloten is dat dit voorlopig niet behoeft te worden nageleefd. Eerst moet in Zeeland een ontgassingsinstallatie operationeel zijn. Mocht die er op 1 juli 2018 nog niet zijn, dan wordt wel naleving van het verbod vereist.

GroenLinks Zeeland

SP Zeeland

VVD Zeeland

CDA Zeeland

PvdA Zeeland