Inspectiebenchmark ITCO geactualiseerd

Print     PDF

De Internationale Tankcontainer Organisation (ITCO) heeft de vierde editie gepubliceerd van de Acceptable Container Condition (ACC). Het document is bedoeld als in-service inspectiebenchmark voor een acceptabele conditie van tanks voor een algemeen doel. ACC geeft aanbevelingen voor wanneer een bepaald tankonderdeel gerepareerd moet worden. Het document is een algemeen inspectierichtsnoer en heeft geen betrekking op specifiek tankontwerp. Het is bedoeld voor gekwalificeerde inspecteurs.

Voor specifieke wettelijke eisen verwijst de ACC naar de van toepassing zijnde regelgeving, zoals de IMDG-code.

ACC Acceptable Container Condition (september 2017)

Bron