Gezondheidsraad: vermijd gezondheidsrisico's in circulaire economie

Print     PDF
Rubriek

De Gezondheidsraad signaleert mogelijkheden om de circulaire economie zodanig vorm te geven dat gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk voorkomen worden. In een circulaire economie wordt zo veel mogelijk hergebruikt en zo min mogelijk afval geproduceerd. Daar is onder andere een flinke opschaling van recycling voor nodig. Als gevaarlijke stoffen via recycling terechtkomen in bijvoorbeeld speelgoed of voedselverpakkingen, kan dat schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mensen. 

Grondstoffenakkoord

Nederland heeft grote ambities om te komen tot een circulaire economie. In januari 2017 hebben de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven in het Grondstoffenakkoord afgesproken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Hoe de circulaire economie eruit gaat zien staat nog niet vast; de overheid is nu volop bezig om de overgang van een lineaire naar een circulaire economie vorm te geven. De raad vindt het van belang om juist nu in deze overgangsfase aandacht te besteden aan de vraag hoe gezondheid van mensen een integraal onderdeel kan worden van de inrichting van de circulaire economie. Hoe kan zo veel mogelijk worden voorkomen dat gevaarlijke stoffen via recycling terechtkomen in producten waarmee mensen in aanraking komen? Als gevaarlijke stoffen als vlam-vertragers, weekmakers en drukinkt onbedoeld via recycling terechtkomen in bijvoorbeeld speelgoed of voedselverpakkingen kan dat mogelijk schadelijke effecten voor de gezondheid met zich meebrengen.

Economisch systeem

Meer recycling hoeft niet zonder meer te betekenen dat dit soort risico’s ook toenemen. Juist omdat de overstap naar een circulaire economie een nieuwe inrichting van het economisch systeem vergt, ontstaat de kans om het zo vorm te geven dat gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk voorkomen worden. De Gezondheidsraad ziet bijvoorbeeld kansen voor risicopreventie door de regelgeving rond recycling te verbeteren. De Europese Commissie heeft recent aandacht gevraagd voor tekortkomingen in wet- en regelgeving en nodigt uit tot een breed debat over mogelijke oplossingen. De Gezondheidsraad beveelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan om een hoge prioriteit te geven aan participatie in dat debat en daarbij nadrukkelijk aandacht te besteden voor de volksgezondheid.

Tags