Einde aan chloortransporten AkzoNobel in 2021

Print     PDF

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en AkzoNobel hebben een intentieverklaring ondertekend voor het beëindigen van de incidentele chloortransporten naar en van AkzoNobel in het Botlekgebied in het jaar 2021. Ook zal de chlooropslag op de locatie Rotterdam-Botlek aangepast worden. Dit wordt bereikt via een driedubbele slag:

  • het beëindigen van de incidentele chloortransporten;
  • het fysiek wegnemen van de laad- en losinstallatie voor chloor;
  • het aanpassen van de opslag van chloor gericht op het aanzienlijk reduceren van de maximale effectafstanden.

Omgevingsvergunning

De planning is de beschreven BBT+-aanpassingen (Best Beschikbare Technieken) aan de chlooropslag uiterlijk in 2023 te realiseren. AkzoNobel gaat een volledige balans realiseren tussen vraag en productie van chloor in Rotterdam. Op dit moment zijn vanwege geplande en ongeplande onderbrekingen in de chloorproductie in Rotterdam-Botlek nog incidentele chloortransporten noodzakelijk. Verder zal AkzoNobel de opslag van chloor zodanig wijzigen dat de maximale effecten in geval van een majeur incident aanzienlijk worden verkleind. Op de locatie in Rotterdam-Botlek zijn omvangrijke investeringen gepland om het chloorcluster te versterken. De voor de incidentele chloortransporten benodigde overslagmogelijkheden en direct daartoe behorende infrastructuur op de locatie Botlek van AkzoNobel moeten definitief worden verwijderd en de omgevingsvergunning van AkzoNobel voor deze locatie zal worden gewijzigd.

Convenant

In het voorjaar van dit jaar waren er nog een aantal 'incidentele' chloortransporten vanuit Duitsland naar het Botlekgebied, conform het convenant dat in 2002 is gesloten tussen AkzoNobel en het kabinet. De looptijd van het convenant is op 31 december 2015 geëindigd. Conform artikel 15 van het convenant zijn partijen vanaf 2015 in overleg over het vervolg van het convenant. In de tussentijd wordt gehandeld conform het convenant.

Tags