ECHA-richtsnoer chemische veiligheid geactualiseerd

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen ECHA heeft de Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment (Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid) geactualiseerd. Het gaat met name om de hoofdstukken over giftigheid van sedimentorganismen (hoofdstuk R.7b) en beoordeling van blootstelling aan het milieu (hoofdstuk R.16). In eerste instantie gaat het nu om een actualisering van de Engelse versie; de andere versies (waaronder de Nederlandse) volgen later.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor heeft. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Neem voor de abonnementsmogelijkheden contact op met Kelly van der Togt van Sdu: K.v.d.Togt@sdu.nl of bel naar 070 - 3780772. 

Inloggen