CBS: eerste groei internationaal goederenvervoer over de weg sinds jaren

Print     PDF
Rubriek

In 2017 werd door Nederlandse vrachtwagens 666 miljoen ton goederen vervoerd. Dit is een stijging van 1,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het wegtransport door Nederlandse vrachtwagens van en naar Nederland nam voor het eerst sinds 2014 toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het wegvervoer.

Concurrentie

De stijging van het goederenvervoer door Nederlandse vrachtauto’s werd zowel in het binnenlands als in het internationaal vervoer gerealiseerd. Het internationaal wegvervoer vanuit en naar Nederland groeide in 2017 voor het eerst weer, na twee jaren van krimp. Door de toegenomen handel hebben Nederlandse vrachtauto’s 3,5 procent meer goederen over de grens vervoerd. De afgelopen jaren ondervonden Nederlandse vrachtauto’s in het grensoverschrijdende wegvervoer vanuit en naar Nederland steeds meer concurrentie van vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa.


Bron: CBS

Bouwgoederen

Bouwgoederen maken een vijfde deel uit van het door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde gewicht. Er werden in 2017 vooral meer van deze goederen vervoerd. Een derde van de groei van het vervoerde gewicht door Nederlandse vrachtauto’s was toe te schrijven aan het vervoer van zand, grind, bouwmaterialen en andere aan de bouwnijverheid gerelateerde goederen.
Daarnaast droeg het vervoer van aardolieproducten, chemische goederen, meststoffen en stukgoed bij aan de groei van het goederenvervoer over de weg.

Bron: CBS

Bron
Tags