Blenden aan boord in ADN-regelgeving?

Print     PDF

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) heeft een update gegeven over de zaken die aan de orde waren bij de 31ste editie van het ADN Safety Committee. Een van de onderwerpen was het blenden aan boord. FETSA, de overkoepelende organisatie van onafhankelijke tankopslagbedrijven, heeft een vervolgdocument ingediend ten aanzien van blenden aan boord. In de januarizitting van het ADN Safety Committee is het onderwerp middels een INF.-document eerder op de agenda gekomen en tijdens de presentatie in januari zijn er diverse, kritische vragen gesteld door verschillende landen. De landen zonder zeehavens leken zich niet te herkennen in een praktijk die in Nederland, België en Duitsland dagelijks wordt toegepast.

Risk assessment

In de 31e zitting heeft FETSA het Working Document 44 en de Bijlage INF.6 ingediend en gepresenteerd. In het Working document 44 worden kaders voorgesteld hoe blenden op een veilige manier aan boord van tankschepen plaats zou kunnen vinden. In de bijlage (INF.6), is in de vorm van een Risk Assessment stilgestaan bij de mogelijke risico’s van het bij elkaar laden van verschillende stoffen. In de vergadering is gevraagd om een internationale werkgroep te formeren met mandaat van het ADN Safety Committee, om dit voorstel verder uit te werken. Het voorstel omschrijft de praktijk en schetst voorwaarden en transparantie om blenden aan boord van tankschepen in het ADN op te nemen.

'Blenden aan boord' is een van de onderwerpen op de CBRB - Sdu/Gevaarlijke Lading Themamiddag Regelgeving.

Bron