Nieuws

Het concept van PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Voor de implementatie van de PGS 29-maatregelen zijn of worden in bestaande omgevingsvergunningen minimaal alle noodzakelijk geachte maatregelen opgenomen om urgente risico’s voor de omgeving te voorkomen en/of te beheersen. Hierop houdt Inspectie SZW toezicht. De inspectie start deze zomer 2017 met een toezichtsproject gericht op de maatregelen tegen overvullen van opslagtanks. 

Shell Moerdijk moet meer maatregelen nemen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen, ongeacht de mogelijke effecten van de emissie. Hiermee kan Shell betere invulling geven aan zijn zorgplicht voor de omgeving en de wettelijke verplichting om uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ te voorkomen.

Het concept van PGS 31 'Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties' wordt omgezet naar de 'nieuwe stijl'. Het doel van PGS 31 is het beschrijven van de stand der techniek voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.