Nieuws

Woensdag 9 augustus in de ochtend is op een schip tijdens de verlading van aardgascondensaat in de buitenhaven van Delfzijl een lekkage opgetreden. Bij deze lekkage zijn enkele tientallen kuubs van dit aardgascondensaat in het oppervlaktewater van de haven terechtgekomen.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Schultz van Haegen (I&M) de mogelijkheid van een Europees verbod op het lozen van gevaarlijke / giftige

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Kamervragen beantwoord over de verscheping van giftige olie vanuit Rotterdam naar Afrika. In het rapport van het Center for International Environmental Law (CIEL) wordt gesteld dat er sprake was van illegale export van giftige diesel. Nederland zou gehandeld hebben in strijd met het Verdrag van Bazel.

Het bedrijf Chevron North Sea Limited (verder: Chevron) heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie geaccepteerd in de vorm van de betaling van 200.000 euro boete. De rechtspersoon betaalt de boete voor het in strijd met de Europese regelgeving (EVOA) afvoeren van afvalwater afkomstig van een olieplatform voor de kust van Schotland naar de Rotterdamse haven.

Het Engelse Oil Companies’ International Marine Forum (OCIMF) - een associatie van oliemaatschappijen - heeft een Engelstalige paper beschikbaar gesteld over het gebruik van inert gas bij het zeetransport van brandbare olie. Volgens OCIMF ondersteunt dit paper de nieuwe verplichting van IMO om inerte-gasinstallaties te plaatsen in alle nieuwe tankers van 8000 ton of meer.