Nieuws

Het Cargo Incident Notification System (CINS) heeft een nieuw richtsnoer uitgegeven voor het transport van dierenhuiden en -vellen in containers. Het document stelt dat ongeveer zeven miljoen ton van ruwe huiden jaarlijks getransporteerd worden en dat dit transport in containers voor algemene doelen problemen veroorzaakt, bijvoorbeeld lekkage van pekel tijdens het transport.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft gereageerd op de documentaire Beerput Nederland  van 2Doc. In deze documentaire is de suggestie gewekt dat de Rotterdamse haven het illegaal mengen van brandstoffen zou faciliteren.

In de Staatscourant (2017, 66124) is de inwerkingtreding van internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen bekendgemaakt.

De Cargo Incident Notification System (CINS) en de International Group of P&I Clubs (IG) hebben nieuwe richtlijnen opgesteld voor het transport over zee van houtskool en koolstof. Deze ladingen worden beschouwd als zelfverwarmend, en recentelijk zijn er verschillende branden geweest waarbij houtskool vervoerd in containers betrokken was.

De overslag van containers in de Rotterdamse haven blijft groeien. In de eerste negen maanden van 2017 steeg het aantal containers in vergelijking met dezelfde periode in 2016 met 10,1 procent tot 10,2 miljoen eenheden (TEU). De totale overslag steeg in dezelfde periode met 2 procent. Naast containers droegen vooral agribulk en breakbulk bij aan deze groei.