Nieuws

In de Staatscourant (2017, 51800) is een overzicht gepubliceerd van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 3 augustus 2017 tot en met 7 september 2017. Zo is er een ontwerppublicatie over tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen – beproeving, inspectie en merken van metalen tanks.

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 24 november 2017 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt deze voorlichtingsdag van de CTGG centraal in Nederland gehouden: bij Inn Style in Maarssen, in de provincie Utrecht.

De transportsector heeft 4,7 procent meer omgezet in het tweede kwartaal van 2017 dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei van het eerste kwartaal zet hiermee door. In nagenoeg alle branches groeide de omzet. Ook steeg het aantal bedrijven dat actief is in de transport en logistiek ten opzichte van een jaar geleden met 4,8 procent.

Deze week verschijnt Gevaarlijke Lading 4-2017, met als thema's Op-/overslag en Basisnet. In dit nummer de volgende bijdragen:

Op zaterdag 26 augustus heeft de laatste trein over de oude Botlekbrug gereden. Prorail en Rijkswaterstaat zijn begonnen met de aanleg van een nieuwe spoorverbinding en een verbinding voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe Botlekbrug. De oude brug wordt gesloopt.