Nieuws

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft zijn Jaarverslag Brzo 2017 gepubliceerd. Het aantal overtredingen bij aangekondigde inspecties is in 2017 toegenomen naar 153, van 115 in 2016. Met name het aantal overtredingen in categorie 3 (lichtere tekortkomingen) is substantieel gestegen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar Jaarverslag 2017 gepubliceerd. De ILT heeft een koersverandering (genaamd 'Koers 2021') ingezet: zij controleert niet alleen (meer) de naleving van regels maar let vooral op de grootste risico’s en op het doel áchter die regels: veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Op de website van de UNECE zijn documenten gepubliceerd van de door haar voorgestelde wijzigingen van het ADR 2019 en ADN 2019 in de Engelse taal.

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) meldt dat er sinds 1 april jl. bij de examens veiligheidsadviseur aangescherpte regels gelden voor het gebruik van de wetteksten. Het exameninstituut CCV staat alleen toe dat er wetteksten worden gebruikt tijdens het examen.

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs vervoer gevaarlijke stoffen (VVA) is een van de onderwerpen in de uitzending van het programma Ondernemend Nederland op zaterdag 28 april om 12.30 uur. Dit is een herhaling van de uitzending van zondag 22 april.