Nieuws

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is positief over de uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) door de partijen die betrokken waren bij twee ernstige ongevallen op het spoor. Zij moeten echter wel een verdiepingsslag maken en diverse maatregelen verder uitwerken.

Op 10 april organiseerde de VNCI samen met DB Cargo en ProRail voor de zevende keer haar jaarlijkse bijeenkomst met alle stakeholders over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen.

De VNCI heeft samen met haar Europese moederorganisatie Cefic een Engelse versie gepubiceerd van de handreiking 'Vervoer gevaarlijke stoffen - kenbare gebreken ketelwagens’: 'Identification of defects in Rail Tank Cars'.

Spoorbeheerder ProRail heeft zijn Rapportage 2017 ten behoeve van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gepubliceerd. Een van de mijlpalen was de start van de Servicedesk Basisnet. Vervoerders en verladers kunnen hier terecht met vragen over het vervoer en routering van gevaarlijke stoffen over het spoor.

De Bredase studentenwoningen van Study Studio Park Breda Alpha zijn onlangs voorzien van een hitteschild. Vier van de negen woonblokken liggen langs een spoorweg waarover gevaarlijke goederen worden getransporteerd. Het hitteschild beschermt de woningen en de bewoners bij een spoorwegincident zoals een brand of explosie.