Nieuws

Spoorbeheerder ProRail gaat in 2018 ten minste één proef met een automatisch rijdende trein uitvoeren. Hierbij wordt Automatic Train Operation (ATO) ingezet, een systeem dat afhankelijk van het gekozen niveau de handelingen van de treinmachinist 'een beetje' (niveau 1) tot 'volledig' (niveau 4) automatiseert.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft haar Jaarverslag Spoorveiligheid 'Hoe veilig is het spoor in 2016?' gepubliceerd. Daarin staat dat Nederland in Europa in de top vijf met het veiligste spoornetwerk staat. Veel doelen om de veiligheid te verbeteren zijn behaald. Ten aanzien van transport gevaarlijke stoffen zijn de volgende punten te melden.

De eerste resultaten van de Control Tower for long distance rail freight transport laten goede verbetering zien van intermodaal spoorvervoer, zo meldt adviesbureau Panteia. Deze Control Tower het mogelijk om van vrachtvervoer per spoor een betrouwbaarder, zichtbaarder en concurrerender service te maken.

De Veiligheidsregio Zeeland doet via Twitter en haar liveblog verslag van de ontsporing van een trein met LPG bij Nieuwdorp in de nacht van 27 op 28 november. Daarbij is één wagon van de trein op zijn kant gevallen en één wagon naast het spoor gelopen. Er was geen sprake van eventuele lekkage. Er is niemand gewond geraakt.

Het Openbaar Ministerie (OM)  heeft in de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 150.000 euro geëist tegen ProRail N.V. Het OM verwijt het bedrijf het niet naleven van de veiligheidsregels met chloortreinen. Het gaat om bijzonder ernstige feiten, vindt het OM.