Nieuws

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de zevende voortgangsrapportage (VGR 7) over het programma European Rail Traffic Management System (ERTMS) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapporteert over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017. 

ProRail heeft de Servicedesk Basisnet geopend. Vervoerders en verladers kunnen hier terecht met vragen over het vervoer en de routering van gevaarlijke stoffen over het spoor. Doel is om vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk via de Betuweroute te laten verlopen.

De Veiligheidsregio Twente is op 11 september gestart met de nieuwe campagne '' Hoe spoort het''. In de regio Twente worden gevaarlijke stoffen door treinen over het spoor vervoerd; deze treinen rijden door de volgende gemeenten: Almelo, Hengelo, Borne, Rijssen/Holten, Wierden, Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Hof van Twente.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam in twee strafzaken in totaal 130.000 euro boete geëist tegen goederenvervoerder DB Cargo Nederland B.V. (voorheen: DB Schenker) voor het niet naleven van de regels en eisen die worden gesteld aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen op het spoor.

Het goederenvervoer per spoor van en naar Nederland is in 2016 toegenomen tot ruim 37 miljoen ton. Dat is 2,3 procent meer dan in 2015. Van en naar Italië, België, Oostenrijk en Tsjechië namen de goederenstromen toe, terwijl het spoorvervoer met Duitsland, Frankrijk en Zwitserland juist minder werd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.