Nieuws

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd over Brexit en chemicaliënwetgeving. Deze zijn gerubriceerd naar onderwerp: Algemeen, Biocidenverordening, CLP, PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming) en Reach.

Op 12 januari vond de start van het project ‘Next Level’ plaats: de ontwikkeling van een automatische drone als goedkope, stille, snelle en veilige oplossing voor veiligheidsvraagstukken en fysieke veiligheidsrisico’s.

Het internationale eventenbureau IQPC heeft een gratis downloadbare infographic samengesteld om antwoord te geven op de vraag 'How prepared are you to respond to an oil and gas incident?' Hierin staat een lijst van recente incidenten in de olie- en gasindustrie in het Midden-Oosten en de belangrijkste voorzorgsmaatregelen om een dergelijke crisis te vermijden.

Op zondag 7 januari werd door medewerkers van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda een chloorlucht ontdekt in een afgesloten voorraadruimte in de ziekenhuisapotheek. Het bleek dat een verpakking van het middel natrium hypochloriet was gaan lekken - dit middel bevat chloor. Om veilig de gelekte stof op te ruimen, is de brandweer gevraagd om te helpen.

In de Staatscourant (2018, 21) is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.