Nieuws

Het Europees agentschap voor chemische stoffen (Echa) heeft een nieuw onderdeel op zijn website geplaatst met informatie over de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Er is bijvoorbeeld een pagina met vragen en antwoorden over REACH, CLP, BPR and PIC. 

Koninklijke Metaalunie en brancheorganisatie FME hebben twee publicaties uitgegeven om bedrijven voor te bereiden op een bezoek van de Inspectie SZW: een folder en een boekje 'Klaar voor de inspectie SZW'. Want als de inspecteur op de stoep staat, is voor veel ondernemers onduidelijk wat ze kunnen verwachten.

In het Staatsblad (2017, 423) is het besluit gepubliceerd waarmee enkele andere besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) gewijzigd worden. Artikel III betreft onder andere gevaarlijk afval. Zo wordt in het Besluit inzamelen afvalstoffen een nieuwe paragraaf 1a.

Het Europees Parlement heeft strengere regels goedgekeurd om werknemers beter te beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen op het werk. Er worden drempelwaarden vastgesteld voor elf kankerverwekkende stoffen die aan de lijst van gevaarlijke stoffen worden toegevoegd.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft Kamervragen beantwoord over de bloedtest die beschikbaar gesteld wordt voor omwonenden van chemieconcern Chemours. Zij geeft aan waarom alleen mensen die én langdurig én dichtbij het fabrieksterrein hebben gewoond, aanspraak kunnen maken op de bloedtest.