Abonneren

Lees meer over de vernieuwing van Gevaarlijke Lading in het redactionele artikel VGS Online en Gevaarlijke Lading gaan samen . Wilt u een vrijblijvende demonstratie van de funtionaliteiten en mogelijkheden van www.gevaarlijkelading.nl, neem dan contact op met Abdellatif Attaghzaoui,
070- 3780706 of a.attaghzaoui@sdu.nl.

 

Gevaarlijke Lading is al ongeveer twintig jaar hét platform in Nederland en België voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen. Met artikelen over Nederlandse wetgeving, Europese regelgeving, en normen en richtlijnen (onder andere PGS) hoopt Gevaarlijke Lading een brug te slaan tussen theorie en praktijk van het vakgebied. Naast nieuws, blogs en redactionele artikelen biedt deze portal de Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR, ADN, RID) en de internationale regelgeving voor zeevervoer (IMDG - Engels). En in de Stoffenchecker vindt u uitgebreide informatie per stof die vervoerd wordt.

Portal
Met een compleet abonnement hebt u toegang tot alle onderdelen van de portal www.gevaarlijkelading.nl:

 • dagelijks nieuws
 • Europese regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: ADR, RID, ADN, IMDG
 • tabellen A/C/DGR 2017 in Excel-formaat
 • uitgebreide stofinformatie per UN-nummer en/of stofnaam, per vervoerswijze (colli, tankvervoer, los gestort)
 • overige relevante nationale en internationale regelgeving (zoals VLG, VBG, VSG, Wvgs, etc.)
 • duiding van nieuws en regelgeving via redactionele artikelen en blogs door mensen uit het werkveld
 • regelmatig nieuwe redactionele artikelen op de portal
 • een maandelijks overzicht van nieuwe wet- en regelgeving, inclusief toelichtingen
 • het tweemaandelijkse tijdschrift in de brievenbus
 • praktijkinformatie, tools en checklists (zoals 1000-puntentool, favoriete stoffen)
 • de wekelijkse e-mailnieuwsbrief

Voordelen

 • U zoekt en vindt uiteenlopende informatie (in nieuws, blogs, artikelen en wetgeving) via één ingang.
 • De stofinformatie is niet alleen onderverdeeld in modaliteiten, maar daarbinnen ook in vervoerswijze: colli, tankvervoer, los gestort.
 • De stofinformatie biedt naast de gebruikelijke informatie uit Tabel A ook andere informatie, zoals over: uitrusting, documenten, plichten betrokkenen, opleidingen, bemanning en meer. Alles met doorlinks naar de betreffende randnummers in de wetgeving.
 • De wet- en regelgeving is voorzien van een inhoudsopgave in de rechter kolom, zodat u snel door de wet/regeling kunt navigeren.
 • De redactionele artikelen worden in html en pdf op de portal gepubliceerd.
 • Alle pagina’s kunnen geprint en als pdf opgeslagen worden.
 • De portal is geschikt voor desktop én tablet.

Doelgroep
Gevaarlijke Lading wordt gelezen door functionarissen bij transport- en opslagbedrijven, toezichthouders, overheden, incidentenbestrijdingsdiensten, toeleveranciers, producenten, opleiders, adviesbureaus en brancheverenigingen. Veelvoorkomende functies zijn: veiligheidsadviseur, specialist vervoer gevaarlijke stoffen, logistiek manager, en beleidsmedewerker.

Er zijn ook andere abonnementsvormen van Gevaarlijke Lading mogelijk:

Gevaarlijke Lading tijdschrift
Gevaarlijke Lading Wegvervoer
Gevaarlijke Lading Binnenvaart
Gevaarlijke Lading Spoorvervoer
Gevaarlijke Lading Zeevervoer

Meer informatie of vrijblijvende demo >