Artikelen

Waar u nu dit artikel leest, is op een nieuwe, gecombineerde online voor vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen. Twee bestaande producten van Sdu op dat gebied zijn samengevoegd. Met vele voordelen voor de abonnee.

In Gevaarlijke Lading 1/2017 is een beknopt overzicht opgenomen van nieuwe wet- en regelgeving en officiële publicaties rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen (blz. 5). Dit beslaat globaal de periode van half november 2016 tot eind januari 2017. In de digitale versie (zie hieronder; voor abonnees) vindt u meer informatie over de betreffende documenten en kunt u bovendien doorklikken naar de bijbehorende brondocumenten.

Deze Op reis toont een bord op een opslagvoorziening direct naast de Klaagmuur in Jeruzalem.

Auteur(s)

Geïnspireerd op de inauguratierede van Donald Trump schreef Henk Bril deze column, over hoe "great" Nederland is. Ook als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De Rotterdamse haven en emplacement Kijfhoek zijn gestart met het testen van een nieuwe manier van alarmeren bij lekkages van hele kleine hoeveelheden vloeistoffen uit goederenwagons. Op basis van het Wagen Lading Informatie Systeem kan ProRail aan de hulpdiensten informatie over de inhoud van wagons doorgeven.

Op 15 november 2016 hadden de leden van de SVGS en de VVA gezamenlijk een ledendag. Een dag die in het teken staat van uitwisselen van kennis en ervaring tussen de leden onderling, en met het bedrijf dat die dag als gastheer optreedt. Deze keer was dat Stolt Tank Containers in Moerdijk.

Op 25 november 2016 vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, zoals al jaren georganiseerd in samenwerking met Gevaarlijke Lading. Deze keer was de CTGG in Rotterdam aan de Maas neergestreken, in de evenementenlocatie Hal4. Natuurlijk kwam de wet- en regelgeving 2017 aan bod, maar ook onderzoek in inspectie waren belangrijke thema's op deze dag.

Als alternatief voor aardgas zal steeds vaker biogas gebruikt gaan worden. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, ook bij transport. Biogas kent namelijk extra risico's in vergelijking met aardgas. Ook zal de gasinfrastructuur veranderen. 

Eind vorig jaar is een binnenvaartschip dat benzeen vervoerde tegen een stuw in de Maas gevaren. Er is slechts een zeer kleine hoeveelheid benzeen vrijgekomen, maar het had veel erger kunnen aflopen, zo stellen veiligheidsdeskundigen.

In nummer 5-2016 van Gevaarlijke Lading is het eerste deel verschenen van een tweeluik over de veiligheidsregelgeving voor gevaarlijke stoffen. In dat deel is ingegaan op de belangrijkste rechtsstelsels in verband met activiteiten met gevaarlijke stoffen. Dit tweede deel gaat over de problemen bij de regulering die voortvloeien uit die rechtstelsels.